QuickExam

Esi gatavs matemātikas eksāmenam? Izaicini sevi ar QuickExam! QuickExam tev palīdzēs ātri un efektīvi sagatavoties matemātikas centralizētā eksāmena testa daļai vai arī būs ērts un jautrs atkārtošanas veids, ja vēlies nostiprināt savas zināšanas.

Kas ir QuickExam?

QuickExam piedāvā lietotājam paškontroles testu pildīšanu, iepriekšējo gadu centralizētā matemātikas eksāmena testa daļas uzdevumu pildīšanu, kā arī teorijas aprakstus un statistikas apkopojumus lietotnē pildīto testu rezultātiem.

Par matemātikas CE

Eksāmena mērķis ir novērtēt izglītojamo sasniegumus matemātikā atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” prasībām mācību priekšmetā Matemātika.

Eksāmenu veic visi 12.klases izglītojamie un citi interesenti, kuriem jākārto vai kuri izvēlējušies kārtot eksāmenu matemātikā.

Eksāmens sastāv no trim daļām.

 • Pirmā daļa

Zināšanas un pamatprasmes

Testa jautājumi

Īpatsvars 31%

Punktu skaits 25

Atvēlētais laiks 50 min

 • Otrā daļa

Izvērstās atbildes

Īpatsvars 50%

Punktu skaits 40

 • Trešā daļa

Izvērstās atbildes

Īpatsvars 19%

Punktu skaits 15

Lietotnes funkcijas

 • Ātrie testi

Ātrie testi sastāv no 9 jautājumiem 9 vidusskolas matemātikas tēmās:

1) vektori,

2) matemātiskie izteikumi,

3) funkcijas,

4) vienādojumi, nevienādības un to sistēmas,

5) virknes,

6) statistikas elementi,

7) kombinatorika un varbūtību teorija,

8) planimetrija,

9) stereometrija.

Pēc ātrā testa izpildes, tiek paziņots pareizo un nepareizo atbilžu skaits. Testa rezultāti tiek apkopoti sadalījumā pa tēmām sadaļā "statistika". • Eskāsmena testi

Eksāmena testu sadaļa piedāvā pēdējo gadu matemātikas centralizētā eksāmena pirmās jeb testa daļas uzdevumu komplektus. Izpildot kādu no testa komplektiem, iespējams uzzināt eksāmenā iegūto punktu skaitu, kā arī uzzināt testa pareizās atbildes. Eksāmena rezultāti tiek apkopoti sadaļā "statistika".


 • Teorija

Teorijas sadaļā apkopoti īsi konspekti par 9 matemātikas tēmām:

1) vektori,

2) matemātiskie izteikumi,

3) funkcijas,

4) vienādojumi, nevienādības un to sistēmas,

5) virknes,

6) statistikas elementi,

7) kombinatorika un varbūtību teorija,

8) planimetrija,

9) stereometrija.

Katrs konspekts ietver svarīgākās tēmas formulas un īsu teorijas aprakstu.


 • Statistika

Statistikas sadaļā tiek apkopoti ātrajos testos un eksāmena testos iegūtie rezultāti 4 dažādos apskatos.

 • Lietotāja iegūtie eksāmena testu rezultāti

Apskatā pieejams apkopojums sadalījumā pa eksāmena gadiem. Lietotājs var sekot līdzi eksāmena testu rezultātu progresam, atkārtoti pildot testus.

 • Kopējie iegūtie eksāmena testu rezultāti

Apskatā pieejams apkopojums visu QuickExam lietotāju eksāmena testos iegūtajiem rezultātiem. Lietotājam ir iespējams salīdzināt savus rezultātus ar kopējo statistiku un aplūkot eksāmena testu sarežğītības kopējās tendences.

 • Lietotāja iegūtie ātro testu rezultāti

Apskatā pieejams lietotāja pareizo un nepareizo atbilžu skaits sadalījumā pa matemātikas eksāmena tēmām vidusskolēniem. Lietotājs var uzzināt, kuras no matemātikas tēmām ir vēl jāatkārto pirms centralizētā matemātikas esāmena.

 • Kopējie iegūtie ātrā testa rezultāti

Apskatā pieejams visu QuickExam lietotāju ātrajos testos iegūtie rezultāti sadalījumā pa matemātikas eksāmena tēmām vidusskolēniem. Lietotājam ir iespējams salīdzināt savas zināšanas ar kopējām zināšanu tendencēm.

Pieejamība

Lietotne bez maksas ir pieejama PlayStore. Lai izmantotu lietotnes funkcijas, nepieciešams reğistrēties ar google kontu. Spied šeit

Datei:Google Play.svg – Wikipedia