Cell models

Pārbaudi savas zināšanas par šūnu sastāvu.

Kas ir Cell Models?

Cell Models ir interaktīvs rīks Jūsu bioloģijas stundām. Lieliski piemērots skolēniem, kuri vēlas uzzināt vairāk par šūnu sastāvu, kā arī skolotājiem, lai pielietotu programmu kā materiālu mācību stundās. Cell Models iekļauj dzīvnieku šūnas, augu šūnas, sēnīšu šūnas, baktēriju 3D modeļus un šūnu sastāvdaļu pārskatu. Katrs modelis ir mērogojams ar iespēju pagriezt skatu. Noklikšķinot uz šūnu elementiem, Jūs varat izlasīt elementa nosaukumu un īsu kopsavilkuma aprakstu par tā galvenajām funkcijām. Visi apraksti ir pieejami divās valodās - latviešu un angļu.

Lietotnes funkcijas

Cell models iekļauj 3D modeļus:

  • Dīvnieku šūna

  • Augu šūna

  • Baktērija

  • Sēnīšu šūna

  • Atsevišķas šūnu sastāvdaļas

Katru modeli iespējams pagriezt un pietuvināt. Klikšķinot uz katras šūnas sastāvdaļām iespējams iepazīties ar elementa nosaukumu un galvenajām funkcijām šūnā.


Pieejamība

Lietotne bez maksas ir pieejama PlayStore. Spied šeit

Datei:Google Play.svg – Wikipedia

Pieejamas arī Windows, MacOS un Linux vesijas. Spied šeit