Mācību materiāli

Piedāvājam dažādus mācību materiālus, kas paredzēti gan skolēniem, gan skolotājiem mācību procesa atbalstam. Piedāvāto materiālu klāsts tiks papildināts.

Lai apskatītu visu piedāvāto materiālu klāstu spied šeit.

MATEMĀTIKA

Testi un pārbaudes darbi matemātikā 7.-12. klasei

Uzdevumu komplekti matemātikas pārbaudes darbiem. Pieejami pārbaudes darbi, sadalījumā pa klašu grupām un tēmām. Pārbaudes darbi matemātikā satur uzdevumu komplektus 7.-12. klasēm. Katrs tests pieejams vairākos variantos un atkārtojuma testi satur atbilžu lapu.
Testa un pārbaudes darbu materiāli pieejami:


Konspekti un špikeri par mācību vielu

Konspekti ietver detalizētus uzskates materiālus sadalījumā pa matemātikas tematiem. Konspektu fails izmantojams kā materiāls mācību stundās, kā arī noderēs pašmācībai, lai atkārtotu matemātikas mācību programmā ietvertos tematus.
Konspekti pieejami: